seller.ir
seller.ir
فروشنده » آموزش

مترجم جیبی ماشین حساب کاسیو تگزاس casio مخزن نور

مشاوران مالی آریان

گروه آموزشی و مشاوره ای به آفرید

خانه مدیران موفق

موسسه آموزش زبان استادان

آموزش ، مشاوره و اجرای تولید ناب

آموزش ، مشاوره و اجرای تولید ناب

گروه آموزشی و مشاوره ای به آفرید

توليد ناب بهترين تفکر ارائه شده جهت هدايت و نظارت بر کل سيستم کسب و کار ميباشد که فرآيندهاي تکوين محصول، مديريت زنجيره تامين ، توليد ناب محصول و رفتار با مشتري را کنترل و برنامه ريزي مي نمايد.

تفکر توليد ناب يک استراتژي توليدي است که در واقع دنباله رو توليد انبوه بوده و ميتوان با استفاده از اصول تفکر ناب يک شرکت توليد انبوه را به شرکت توليد ناب تبديل نمود. ايده توليد ناب ابتدا در کارخانجات خودرو سازي تويوتا در ژاپن و در اواخر قرن بيستم توسعه پيدا نمود. اين روش ترکيبي از متدهاي توليد انبوه و توليد سفارشي بوده و بدين ترتيب که توليد ناب مزاياي توليد سفارشي و انبوه را تلفيق نموده و از هزينه هاي بالاي توليد سفارشي و عدم انعطاف توليد انبوه اجتناب کرده و محصول مد نظر مشتري را با کيفيت، قيمت و زمان مناسب تحويل مي نمايد.

در اين روش توليد نه تنها توان پاسخگويي به انواع مشتريان بسيار زياد است، بلکه هزينه توليد مانند توليد انبوه بوده و توان رقابتي شرکت با حذف خطاهاي کاري، تجمع سرمايه در انبارها و توليد بدون سفارش مشتري، افزايش مي يابد.

براي ناب شدن، بايد به شيوه ناب برنامه ريزي و عمل کرد. بايد بتوان به عيوب صفر دست يافت، اما با حداقل هزينه و بدون استفاده از بازرسي هاي اضافي و تجهيزات گرانقيمت. با استفاده روش ها و ابزارهاي مديريتي ميتوان مراحل ناب کردن يک فرآيند توليد را با توجه به امکانات و اولويـت ها و بر اساس شناسايي اتلاف ها، منابع آنها، برنامه ريزي نمود.

جهت دستيابي به توليد ناب ابزارهاي مديريتي از قبيل :

توليد به موقع (JIT)، نگهداري بهره ور فراگير (TPM)، نقشه برداري جريان ارزش (Road Map)، آراستگي صنعتي (5S)، خطانا پذير سازي (Poka Yoke)، سيستم کانبان،.......... در سازمانها اجرا ميگردند.

مزايايي توليد ناب عبارتند از:

1- نيروي کار واحد توليد را 3 تا 5 برابر کاهش يافته، و ضمن کاهش قيمت تمام شده، سود شرکت را افزايش مي دهد.

2- هيچ محصولي بدون اطمينان از وجود مشتري توليد نمي گردد، در نتيجه فروش اثر بخش و فعال است، نه منفعل،

3- تمامي عمليآت سازمان به جهت حمايت خط توليد اصلي کارخانه طراحي شده و توليد زنده و چابک است.

4- فعاليتها بر اساس کار تيمي بوده، و ساختار سازماني بيشتر افقي است تا عمودي.

5- حجم بالايي از اطلاعات بين واحدها مبادله شده و ساختار هزينه شفاف و واقعي مي گردد.

6- فعاليت با يکديگر هماهنگ بوده، و فعاليتـها بر اساس جريان کار در تيم يا کل کارخانه ارزيابي مي شوند.

7- مشکلات با بکارگيري JIT، TQM و ارزيابي عملکرد تامين کنندگان و فروشندگان شناسايي مي گردند.

8- توليد ناب بر اساس مقادير انبوه توليد استوار ميباشد. ولي داراي سطح بالايي از انعطاف بخصوص در توليد انواع محصولات بطور همزمان مي باشد.

9- رابطه با کارکنان، تامين کنندگان و مشتريان بصورت تعهد دو جانبه مي باشد.

10- کليه اتلاف ها و هزينه هاي اضافي و ضايعات کاري حذف شده و قيمت تمام شده بشدت کاهش مي يابد.

گروه مشاوران به آفرید بهره مندي از پرسنل مجرب آماده برگزاري کارگاه ودوره هاي آموزشي توليد ناب و همچنين ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه ايجاد سلول هاي توليد ناب در آن سازمان محترم مي باشد.

 

اطلاعات بيشتر :

www.mba-group.ir

واحد شمارش :

عدد

 
 

آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم ایزو 9001;2008

آموزش، مشاوره و استقرار سیستم HACCP

آموزش ، مشاوره و اجرای SIX SIGMA

آموزش ، مشاوره و اجرای تولید ناب

آموزش ، مشاوره و اجرای مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار (BPR)

آموزش ، مشاوره و اجرای مدیریت استراتژیک

آموزش ، مشاوره و استقرار مدیریت ارتباط با مشتری ( (CRM

انجام پروژه مدیریت تبلیغات

تحقیق بازار

آموزش مدیریت آینده

مبانی بنیادی بازارهای مالی داخلی و بین المللی

زبان بدن

دوره جامع تولید ناب

دوره مدیریت رفتار سازمانی

اصول سرپرستی| پیشرفته

مدیریت بحران

اصول سرپرستی | مقدماتی

مدیریت منابع انسانی | HRM

آموزش تشریح معیارهای | مدل EFQM

مهارتها و تکنیک های فروش

اصول مذاکره در جلسات داخلی سازمانها

آموزش ممیزان داخلی | ایزو9001:2000

جریان ارزش

معرفی سیستم ها و ابزارهای مدیریتی نوین

مدیریت فرآیند

مدیریت آینده

تولید به هنگام(JIT)

مدیریت گروههای کاری با استفاده از فنون آماری

مدیریت زنجیره تامین | SCM

مديريت زمان | Time Management

مديريت و برنامه ريزي استراتژيک | Strategic Planning and Management

توليد ناب | Lean Production

کمربند سبز | Green Belt

حاميان پروژه شش سيگما |SIX Sigma Champions

اصول و مهارتهای کاربردی فروش موفق

اصول و فنون مذاکرات موفق

ارزيابی داخلی سيستم های مديريت کيفيت در آزمايشگاه ها مبتنی بر استاندارد| ISO/ IEC 17025

آموزش مبانی و الزامات مستند سازی | ایزو 17025

اصول مذاکره در جلسات داخلی سازمان

مديريت منابع انساني

تفکر سيستمی (System Thinking)

مهندسي مجدد فرآيندهاي کسب و کار (BPR)

سازمان شاد و موفق (Happy prosperous organization)

سنجش رضايت مشتری| Customer Satisfaction Measuremen

نحوه بکارگيري کارت امتياز متوازن | Balanced Scorecard در سازمان

تشريح معيارهاي مدل تعالی سازمانی EFQM

تربيت ارزياب EFQM

مهندسی بهره وری

مديريت و چرخه بهره وری

مديريت کيفيت جامع TQM

مديريت تحول

مباني، تشريح الزامات، ساخت و مستندسازي سيستم

مباحث SS. (نظام پيشنهادات)

کارگاه عملياتی کايزن

سازمان های يادگيرنده

مديريت تکنولوژی | رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت

رويکرد حل مسئله (PS)

آشنايی با پنج اصل آراستگی محيط کار (5S)

مديريت دانش

مديريت فروش | بازاريابي

مديريت گروههای کاری 7TOOLS| هفت ابزار آماری

آموزشی مبانی و تشريع الزامات ساخت و مستندسازی کيفيت مبتنی بر

طراحی ساختار سازمانی

آموزش مبانی و الزامات و مستند سازی ایزو

تولید به هنگام(JIT)

مشتری مداری

آشنایی با اصول و مبانی GMP در صنایع غذایی

آموزش مبانی و الزامات و مستند سازی| HACCP

تحلیل شاخص های سنجش

خطاناپذیرسازی| Poka Yoke

مدیریت مشارکتی

تشریح الزامات، پیاده سازی و ممیزی | استاندارد ISO 22000:2005

تعالیم دمینگ

اندازه گیری عملکرد کارکنان

اصول و فنون موفقیت در فروش | مشتری مداری

سمينار توليد ناب | Lean Production

کارگاه تدوین اظهارنامه بر مبنای | مدل EFQM

مدیریت استرس (Stress Management)

مديريت اجرايی

مدیریت | مهندسی ارزش

ایجاد نقشه جریان ارزش در تولید ناب

مديريت ارتباط با مشتری | Customer Relationship Management

خلق حرکت پیوسته تولید در تولید ناب

معرفي سيستم ها و ابزارهای مديريتی نوين

آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم SFBB

آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم GMP

گواهینامه سیستمی | HSE-MS

گواهینامه سیستمی | HACCP

گواهینامه سیستم | ISO 13485

گواهینامه سیستمی | ISO 14001

گواهینامه سیستم | ISO 22000

گواهینامه سیستمی |OHSAS 18001

گواهینامه سیستمی | ISO /TS 29001

آراستگی محیط کار

تولید ناب

روش های خوب ساخت

کايزن| KAIZEN

نظام پیشنهادات

همکاری در شناسایی فرصت بهبود

آموزش تدوین اظهار نامه جایزه ملی

همکاری در تدوین اظهار نامه EFQM

همکاری در فرآیند خود ارزیابیEFQM