seller.ir
seller.ir
فروشنده » تبلیغات و بازاریابی

تولیدی لباس زیر زنانه T.B.N و تن آرام

سلفون حمید(نایلون)

پائیز (تولیدکننده محصولات تبلیغاتی و هدایای تبلیغاتی)

فروشگاه کاغذ مهدی

شرکت تولیدی و صنعتی بهین آور (بافوم)

ماهنامه افق خودرو

آذین هنر

گروه آموزشی و مشاوره ای به آفرید

خانه مدیران موفق

شرکت ایران کریستال

دنیای سازه های بادی

آموزش ، مشاوره و اجرای مدیریت استراتژیک

آموزش ، مشاوره و اجرای مدیریت استراتژیک

گروه آموزشی و مشاوره ای به آفرید

برنامه ريزی و مديريت استراتژيک :

« داشتن کفش ورزشی در زمان فرار يک استراتژی است و ايده همراه داشتن آن را مديريت استراتژی گويند »

مديريت استراتژيک هنر و علم تدوين ، اجرا و ارزيابی تصميمات و ظيفه ای ( اجرايی ) چند گانه است که سازمان را قادر می سازد به هدفهای بلند مدت خود دست يابد . به عبارت ديگر استراتژی ها باعث می شوند که تصميماتی امروز گرفته شوند و نتيجه های آن آنها فردا به دست بيابند . برنامه ريزی و اجرای استراتژی ها را مديريت استراتژيک می گويند .

از آنجايي که هيچ سازمانی نمی تواند منافع نامحدود داشته باشد ، لذا افراد استراتژيست بايد در اين مورد که کدام يک از استراتژی های مختلف بيشترين منفعت را به سازمان می رسانند ، تصميم گيری نمايند . برای ماندن در مرحله رقابت می بايد با برنامه ريزی و مديريت استراتژيک علمی آشنا بود ، زيرا به همان اندازه که استراتژی خوب باعث موفقيت شرکت می گردد ، يک استراتژی بد مي تواند ما را به ورطه نابودی بکشاند . يک استراتژيست بايد روشهای برخورد علمی با مقوله های بيانيه ماموريت ، فرصت ها و تهديدات خارجی ، نقاط قوت و ضعف داخلی ، هدفهای بلند مدت ، رقبا ، استراتژی ها ، الگوهای مديريت استراتژيک ، هدفهای سالانه و سياستها را به خوبی درک کرده باشد .

مديريت استراتژيک به سازمان اين امکان را می دهد که به شيوه ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آينده خود به صورت انفعالی عمل نکرده و دارای ابتکار عمل باشد و فعاليتهايش به گونه ای باشد که در بازار و صنعت خود اعمال نفوذ نمايد ( به جای واکنش ، کنش نشان بدهد ) و سرنوشت خود را رقم بزند .

مالکان شرکتهای کوچک و مديران سازمانهای غير انتفاعی متوجه منافع ناشی از بکارگيري مديريت استراتژيک شده اند و هم اکنون کليه شرکتهای موفق در سطح دنيا دارای استراتژی تدوين شده برای 5 ، 10 و يا 20 سال آينده خود می باشند .

مديريت استراتژيک می تواند نقطه آغازين برای يک سيستم مديريت کارا و اثربخش باشد که فوايد ذيل را در بردارد :

1- باعث شناسايي ، اولويت بندی و بهره برداری از فرصتها می گردد .

2- شرکت با ديد عينی به مسائل مديريتی می نگرد .

3- چارچوبی جهت ايجاد هماهنگی و اعمال کنترل بر فعاليت ها ارائه می نمايد .

4- زيانهايي ناشی از شرايط نامطلوب و تغييرات نامساعد را به حداقل می رساند .

5- موجب می شود که تصميمات در جهت هدفهای بلند مدت و پيش بينی شده باشد .

6- باعث می گردد تا زمان و منافع موجود به شيوه ای اثربخش در جهت فرصتها مصرف گرديد .

7- چارچوبی جهت برقراری ارتباط بين کارکنان ارائه نموده و رفتار افراد و مسئوليتها را هماهنگ می نمايد .

8- آينده نگری را در بين مديران تقويت می نمايد .

9- برای استفاده از فرصتها ، روشی را ارائه می کند که مبتنی بر همکاری ، انسجام ، تفويض اختيار ، شور و شوق است .

10- باعث می شود که مديريت شرکت دارای نظم و رسميت گردد .

گروه مشاوران به آفرید و بهره مندی از پرسنل مجرب آماده برگزاری آموزشهای لازم و ارائه خدمات مشاوره ای جهت برنامه ريزی و تدوين استراتژی مناسب با همکاری و توانمند سازی مديران و پرسنل آن شرکت محترم بوده که اين مهم با توجه به عوامل اثربخش در محيط خارجی و درون سازمان مطبوع شما محقق می گردد .

 

اطلاعات بيشتر :

www.mba-group.ir

واحد شمارش :

عدد

 
 

آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم ایزو 9001;2008

آموزش، مشاوره و استقرار سیستم HACCP

آموزش ، مشاوره و اجرای SIX SIGMA

آموزش ، مشاوره و اجرای تولید ناب

آموزش ، مشاوره و اجرای مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار (BPR)

آموزش ، مشاوره و اجرای مدیریت استراتژیک

آموزش ، مشاوره و استقرار مدیریت ارتباط با مشتری ( (CRM

انجام پروژه مدیریت تبلیغات

تحقیق بازار

آموزش مدیریت آینده

مبانی بنیادی بازارهای مالی داخلی و بین المللی

زبان بدن

دوره جامع تولید ناب

دوره مدیریت رفتار سازمانی

اصول سرپرستی| پیشرفته

مدیریت بحران

اصول سرپرستی | مقدماتی

مدیریت منابع انسانی | HRM

آموزش تشریح معیارهای | مدل EFQM

مهارتها و تکنیک های فروش

اصول مذاکره در جلسات داخلی سازمانها

آموزش ممیزان داخلی | ایزو9001:2000

جریان ارزش

معرفی سیستم ها و ابزارهای مدیریتی نوین

مدیریت فرآیند

مدیریت آینده

تولید به هنگام(JIT)

مدیریت گروههای کاری با استفاده از فنون آماری

مدیریت زنجیره تامین | SCM

مديريت زمان | Time Management

مديريت و برنامه ريزي استراتژيک | Strategic Planning and Management

توليد ناب | Lean Production

کمربند سبز | Green Belt

حاميان پروژه شش سيگما |SIX Sigma Champions

اصول و مهارتهای کاربردی فروش موفق

اصول و فنون مذاکرات موفق

ارزيابی داخلی سيستم های مديريت کيفيت در آزمايشگاه ها مبتنی بر استاندارد| ISO/ IEC 17025

آموزش مبانی و الزامات مستند سازی | ایزو 17025

اصول مذاکره در جلسات داخلی سازمان

مديريت منابع انساني

تفکر سيستمی (System Thinking)

مهندسي مجدد فرآيندهاي کسب و کار (BPR)

سازمان شاد و موفق (Happy prosperous organization)

سنجش رضايت مشتری| Customer Satisfaction Measuremen

نحوه بکارگيري کارت امتياز متوازن | Balanced Scorecard در سازمان

تشريح معيارهاي مدل تعالی سازمانی EFQM

تربيت ارزياب EFQM

مهندسی بهره وری

مديريت و چرخه بهره وری

مديريت کيفيت جامع TQM

مديريت تحول

مباني، تشريح الزامات، ساخت و مستندسازي سيستم

مباحث SS. (نظام پيشنهادات)

کارگاه عملياتی کايزن

سازمان های يادگيرنده

مديريت تکنولوژی | رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت

رويکرد حل مسئله (PS)

آشنايی با پنج اصل آراستگی محيط کار (5S)

مديريت دانش

مديريت فروش | بازاريابي

مديريت گروههای کاری 7TOOLS| هفت ابزار آماری

آموزشی مبانی و تشريع الزامات ساخت و مستندسازی کيفيت مبتنی بر

طراحی ساختار سازمانی

آموزش مبانی و الزامات و مستند سازی ایزو

تولید به هنگام(JIT)

مشتری مداری

آشنایی با اصول و مبانی GMP در صنایع غذایی

آموزش مبانی و الزامات و مستند سازی| HACCP

تحلیل شاخص های سنجش

خطاناپذیرسازی| Poka Yoke

مدیریت مشارکتی

تشریح الزامات، پیاده سازی و ممیزی | استاندارد ISO 22000:2005

تعالیم دمینگ

اندازه گیری عملکرد کارکنان

اصول و فنون موفقیت در فروش | مشتری مداری

سمينار توليد ناب | Lean Production

کارگاه تدوین اظهارنامه بر مبنای | مدل EFQM

مدیریت استرس (Stress Management)

مديريت اجرايی

مدیریت | مهندسی ارزش

ایجاد نقشه جریان ارزش در تولید ناب

مديريت ارتباط با مشتری | Customer Relationship Management

خلق حرکت پیوسته تولید در تولید ناب

معرفي سيستم ها و ابزارهای مديريتی نوين

آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم SFBB

آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم GMP

گواهینامه سیستمی | HSE-MS

گواهینامه سیستمی | HACCP

گواهینامه سیستم | ISO 13485

گواهینامه سیستمی | ISO 14001

گواهینامه سیستم | ISO 22000

گواهینامه سیستمی |OHSAS 18001

گواهینامه سیستمی | ISO /TS 29001

آراستگی محیط کار

تولید ناب

روش های خوب ساخت

کايزن| KAIZEN

نظام پیشنهادات

همکاری در شناسایی فرصت بهبود

آموزش تدوین اظهار نامه جایزه ملی

همکاری در تدوین اظهار نامه EFQM

همکاری در فرآیند خود ارزیابیEFQM