seller.ir
seller.ir
فروشنده » تبلیغات و بازاریابی

تولیدی لباس زیر زنانه T.B.N و تن آرام

سلفون حمید(نایلون)

پائیز (تولیدکننده محصولات تبلیغاتی و هدایای تبلیغاتی)

فروشگاه کاغذ مهدی

شرکت تولیدی و صنعتی بهین آور (بافوم)

ماهنامه افق خودرو

آذین هنر

گروه آموزشی و مشاوره ای به آفرید

خانه مدیران موفق

شرکت ایران کریستال

دنیای سازه های بادی

آموزش ، مشاوره و استقرار مدیریت ارتباط با مشتری  (    (CRM

آموزش ، مشاوره و استقرار مدیریت ارتباط با مشتری ( (CRM

گروه آموزشی و مشاوره ای به آفرید

مدیریت ارتباط با مشتری CRM:

((در قرن 21 سازمانهايي ماندگار مي مانند كه داراي مشتريان وفادار و مزيت رقابتي پايدار باشند))

((پيتر دراكر))

با توجه به گفته بالا و اينكه مشتري بصورت ركن اصلي و محور تمام فعاليتهاي سازمان در آمده است، رقابت، بقاء و تداوم حيات سازمانها در گرو شناسايي، طبقه بندي ، جذب مشتريان جديد و حفظ مشتريان موجود است.

در سالهاي اخير و با توجه به تحولات فناوري و ارتباطات ، شاهد ظهور مفهوم جديدي در دنياي كسب و كار با عنوان مديريت ارتباط با مشتري (Customer Relationship management)) شده ايم كه به اختصار CRM ناميده ميشود.

CRM يك الگوي مديريتي در كسب و كار ميباشد كه مشتريان در مركز تمام تصميم گيري ها قرار دارد. در اين مدل رويكردهاي سازماني در تمام سطوح مشتري محور گرديده و با توجه به چرخه حيات محصول فرآيندهاي سازمان (توليد، بازاريابي، تحويل، خدمات پس از فروش، تداركات و غيره) كه مستقيم يا غير مستقيم با مشتريان در تماس هستند را در بر مي گيرد.

CRM نوعي استراتژي كسب و كار بوده و فراتر از افزايش فروش ميباشد، اين مدل ضمن طبقه بندي مشتريان، نحوء تامل و تماس با هر گروه از مشتريان را تعريف نموده و به سازمانها كمك مي كند تا بتوانند وفاداري مشتريان خود را ارتقاء دهند. فراموش نكنيم كه افزايش وفاداري مشتريان وظيفه سازمانها است، نه وظيفه مشتريان.

(يادمان باشد كه ما در كوير آب نمي فروشيم)

برخي فوائد CRM:

1. افزايش درآمد و رضايت مشتريان

2. كاهش هزينه هاي بازاريابي، فروش و توزيع

3. كاهش هزينه هاي پشتيباني

4. شناسايي و دسته بندي انواع مشتريان و ارزش هاي خاص هر دسته

5. كاهش هزينه هاي محصول منسوخ شده

6. ارائه محصولات صحيح در زمان صحيح به هر مشتري

7. بهبود فرآيندهاي سازماني در جهت سودآوري

8. كاهش مشتريان از دست رفته

9. شناسايي عواملي كه محرك خريد مشتريان است

10. افزايش مشترياني كه وفادار و مروج محصولات ما هستند

 

اطلاعات بيشتر :

www.mba-group.ir

واحد شمارش :

عدد

 
 

آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم ایزو 9001;2008

آموزش، مشاوره و استقرار سیستم HACCP

آموزش ، مشاوره و اجرای SIX SIGMA

آموزش ، مشاوره و اجرای تولید ناب

آموزش ، مشاوره و اجرای مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار (BPR)

آموزش ، مشاوره و اجرای مدیریت استراتژیک

آموزش ، مشاوره و استقرار مدیریت ارتباط با مشتری ( (CRM

انجام پروژه مدیریت تبلیغات

تحقیق بازار

آموزش مدیریت آینده

مبانی بنیادی بازارهای مالی داخلی و بین المللی

زبان بدن

دوره جامع تولید ناب

دوره مدیریت رفتار سازمانی

اصول سرپرستی| پیشرفته

مدیریت بحران

اصول سرپرستی | مقدماتی

مدیریت منابع انسانی | HRM

آموزش تشریح معیارهای | مدل EFQM

مهارتها و تکنیک های فروش

اصول مذاکره در جلسات داخلی سازمانها

آموزش ممیزان داخلی | ایزو9001:2000

جریان ارزش

معرفی سیستم ها و ابزارهای مدیریتی نوین

مدیریت فرآیند

مدیریت آینده

تولید به هنگام(JIT)

مدیریت گروههای کاری با استفاده از فنون آماری

مدیریت زنجیره تامین | SCM

مديريت زمان | Time Management

مديريت و برنامه ريزي استراتژيک | Strategic Planning and Management

توليد ناب | Lean Production

کمربند سبز | Green Belt

حاميان پروژه شش سيگما |SIX Sigma Champions

اصول و مهارتهای کاربردی فروش موفق

اصول و فنون مذاکرات موفق

ارزيابی داخلی سيستم های مديريت کيفيت در آزمايشگاه ها مبتنی بر استاندارد| ISO/ IEC 17025

آموزش مبانی و الزامات مستند سازی | ایزو 17025

اصول مذاکره در جلسات داخلی سازمان

مديريت منابع انساني

تفکر سيستمی (System Thinking)

مهندسي مجدد فرآيندهاي کسب و کار (BPR)

سازمان شاد و موفق (Happy prosperous organization)

سنجش رضايت مشتری| Customer Satisfaction Measuremen

نحوه بکارگيري کارت امتياز متوازن | Balanced Scorecard در سازمان

تشريح معيارهاي مدل تعالی سازمانی EFQM

تربيت ارزياب EFQM

مهندسی بهره وری

مديريت و چرخه بهره وری

مديريت کيفيت جامع TQM

مديريت تحول

مباني، تشريح الزامات، ساخت و مستندسازي سيستم

مباحث SS. (نظام پيشنهادات)

کارگاه عملياتی کايزن

سازمان های يادگيرنده

مديريت تکنولوژی | رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت

رويکرد حل مسئله (PS)

آشنايی با پنج اصل آراستگی محيط کار (5S)

مديريت دانش

مديريت فروش | بازاريابي

مديريت گروههای کاری 7TOOLS| هفت ابزار آماری

آموزشی مبانی و تشريع الزامات ساخت و مستندسازی کيفيت مبتنی بر

طراحی ساختار سازمانی

آموزش مبانی و الزامات و مستند سازی ایزو

تولید به هنگام(JIT)

مشتری مداری

آشنایی با اصول و مبانی GMP در صنایع غذایی

آموزش مبانی و الزامات و مستند سازی| HACCP

تحلیل شاخص های سنجش

خطاناپذیرسازی| Poka Yoke

مدیریت مشارکتی

تشریح الزامات، پیاده سازی و ممیزی | استاندارد ISO 22000:2005

تعالیم دمینگ

اندازه گیری عملکرد کارکنان

اصول و فنون موفقیت در فروش | مشتری مداری

سمينار توليد ناب | Lean Production

کارگاه تدوین اظهارنامه بر مبنای | مدل EFQM

مدیریت استرس (Stress Management)

مديريت اجرايی

مدیریت | مهندسی ارزش

ایجاد نقشه جریان ارزش در تولید ناب

مديريت ارتباط با مشتری | Customer Relationship Management

خلق حرکت پیوسته تولید در تولید ناب

معرفي سيستم ها و ابزارهای مديريتی نوين

آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم SFBB

آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم GMP

گواهینامه سیستمی | HSE-MS

گواهینامه سیستمی | HACCP

گواهینامه سیستم | ISO 13485

گواهینامه سیستمی | ISO 14001

گواهینامه سیستم | ISO 22000

گواهینامه سیستمی |OHSAS 18001

گواهینامه سیستمی | ISO /TS 29001

آراستگی محیط کار

تولید ناب

روش های خوب ساخت

کايزن| KAIZEN

نظام پیشنهادات

همکاری در شناسایی فرصت بهبود

آموزش تدوین اظهار نامه جایزه ملی

همکاری در تدوین اظهار نامه EFQM

همکاری در فرآیند خود ارزیابیEFQM