seller.ir
seller.ir
فروشنده » تبلیغات و بازاریابی

تولیدی لباس زیر زنانه T.B.N و تن آرام

سلفون حمید(نایلون)

پائیز (تولیدکننده محصولات تبلیغاتی و هدایای تبلیغاتی)

فروشگاه کاغذ مهدی

شرکت تولیدی و صنعتی بهین آور (بافوم)

ماهنامه افق خودرو

آذین هنر

گروه آموزشی و مشاوره ای به آفرید

خانه مدیران موفق

شرکت ایران کریستال

دنیای سازه های بادی

تحقیق بازار

تحقیق بازار

گروه آموزشی و مشاوره ای به آفرید

تحقيق بازار چيست؟

امروزه هر سازماني براي بقاء، توسعه و شكوفائي خود نيازمند حركت صحيح و اصولي در حوزه روابط دروني و بيروني ميباشد، تحقيق بازار در جهت شناسايي حوزه بيروني عمل كرده و سازمان ، كاركنان، مصرف كننده، مشتري و عموم مردم را بوسيله اطلاعات جمع آوري شده به سازمان متصل مي نمايد.

تحقيق بازار فرآيندي است كه طي آن مديران عالي، ارشد و مياني سازمانها را به بازارهاي هدف متصل نموده تا از طريق شناسايي، جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات مرتبط، فرصت هاي بازار را تعيين نمايند. اطلاعات حاصل از تحقيق بازار در كنار تجربه، شم مديريت و دانش مديران، راهنماي بسيار مفيدي براي اخذ تصميمات صحيح جهت هدايت و سياست گذاري سازمان ميباشد.

تحقيق بازار ضمن تحليل وضعيت صنعت، رقبا و مشتريان، جايگاه فعلي سازمان را تعيين نموده و شما را جهت تشخيص و اصلاح نقاط انحرافي احتمالي ياري مي نمايد.

برون سپاري تحقيق بازار موجب صرفه جويي چشم گيري در هزينه و زمان سازمان ميباشد. زيرا مشاوران تحقيق بازار در گرد آوري، تحليل و گزارش اطلاعات متخصص بوده و ميتوانند با بكارگيري تكنيكهاي تحقيقاتي در حداقل زمان و هزينه ممكن و با كيفيت و كارايي بالاتري، اطلاعات لازم براي تصميم گيري مديران را فراهم آورند.

برخي فوائد تحقيق بازار:

1. تعيين جايگاه فعلي سازمان و دلائل آن

2. كاهش ريسك فعاليتهاي سازمان

3. كشف و شناسايي فرصتهاي موجود در بازار و مشتريان بالقوه

4. شناسايي مشكلات محصول ، بازاريابي ، قيمت و .....

5. آگاهي از وضعيت رقبا و بازار هايشان

6. شناسايي سهم بازار محصولات فعلي و تخمين سهم محصولات آتي

7. شناسايي مسير موثر و كارا جهت تبليغات

8. تحليل رفتار مصرف كنندگان و واسطه ها

9. شناسايي معيارهاي تدوين اهداف كلان و كوتاه مدت

10. پيش بيني تقاضا و فروش محصولات

 

اطلاعات بيشتر :

www.mba-group.ir

واحد شمارش :

عدد

 
 

آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم ایزو 9001;2008

آموزش، مشاوره و استقرار سیستم HACCP

آموزش ، مشاوره و اجرای SIX SIGMA

آموزش ، مشاوره و اجرای تولید ناب

آموزش ، مشاوره و اجرای مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار (BPR)

آموزش ، مشاوره و اجرای مدیریت استراتژیک

آموزش ، مشاوره و استقرار مدیریت ارتباط با مشتری ( (CRM

انجام پروژه مدیریت تبلیغات

تحقیق بازار

آموزش مدیریت آینده

مبانی بنیادی بازارهای مالی داخلی و بین المللی

زبان بدن

دوره جامع تولید ناب

دوره مدیریت رفتار سازمانی

اصول سرپرستی| پیشرفته

مدیریت بحران

اصول سرپرستی | مقدماتی

مدیریت منابع انسانی | HRM

آموزش تشریح معیارهای | مدل EFQM

مهارتها و تکنیک های فروش

اصول مذاکره در جلسات داخلی سازمانها

آموزش ممیزان داخلی | ایزو9001:2000

جریان ارزش

معرفی سیستم ها و ابزارهای مدیریتی نوین

مدیریت فرآیند

مدیریت آینده

تولید به هنگام(JIT)

مدیریت گروههای کاری با استفاده از فنون آماری

مدیریت زنجیره تامین | SCM

مديريت زمان | Time Management

مديريت و برنامه ريزي استراتژيک | Strategic Planning and Management

توليد ناب | Lean Production

کمربند سبز | Green Belt

حاميان پروژه شش سيگما |SIX Sigma Champions

اصول و مهارتهای کاربردی فروش موفق

اصول و فنون مذاکرات موفق

ارزيابی داخلی سيستم های مديريت کيفيت در آزمايشگاه ها مبتنی بر استاندارد| ISO/ IEC 17025

آموزش مبانی و الزامات مستند سازی | ایزو 17025

اصول مذاکره در جلسات داخلی سازمان

مديريت منابع انساني

تفکر سيستمی (System Thinking)

مهندسي مجدد فرآيندهاي کسب و کار (BPR)

سازمان شاد و موفق (Happy prosperous organization)

سنجش رضايت مشتری| Customer Satisfaction Measuremen

نحوه بکارگيري کارت امتياز متوازن | Balanced Scorecard در سازمان

تشريح معيارهاي مدل تعالی سازمانی EFQM

تربيت ارزياب EFQM

مهندسی بهره وری

مديريت و چرخه بهره وری

مديريت کيفيت جامع TQM

مديريت تحول

مباني، تشريح الزامات، ساخت و مستندسازي سيستم

مباحث SS. (نظام پيشنهادات)

کارگاه عملياتی کايزن

سازمان های يادگيرنده

مديريت تکنولوژی | رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت

رويکرد حل مسئله (PS)

آشنايی با پنج اصل آراستگی محيط کار (5S)

مديريت دانش

مديريت فروش | بازاريابي

مديريت گروههای کاری 7TOOLS| هفت ابزار آماری

آموزشی مبانی و تشريع الزامات ساخت و مستندسازی کيفيت مبتنی بر

طراحی ساختار سازمانی

آموزش مبانی و الزامات و مستند سازی ایزو

تولید به هنگام(JIT)

مشتری مداری

آشنایی با اصول و مبانی GMP در صنایع غذایی

آموزش مبانی و الزامات و مستند سازی| HACCP

تحلیل شاخص های سنجش

خطاناپذیرسازی| Poka Yoke

مدیریت مشارکتی

تشریح الزامات، پیاده سازی و ممیزی | استاندارد ISO 22000:2005

تعالیم دمینگ

اندازه گیری عملکرد کارکنان

اصول و فنون موفقیت در فروش | مشتری مداری

سمينار توليد ناب | Lean Production

کارگاه تدوین اظهارنامه بر مبنای | مدل EFQM

مدیریت استرس (Stress Management)

مديريت اجرايی

مدیریت | مهندسی ارزش

ایجاد نقشه جریان ارزش در تولید ناب

مديريت ارتباط با مشتری | Customer Relationship Management

خلق حرکت پیوسته تولید در تولید ناب

معرفي سيستم ها و ابزارهای مديريتی نوين

آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم SFBB

آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم GMP

گواهینامه سیستمی | HSE-MS

گواهینامه سیستمی | HACCP

گواهینامه سیستم | ISO 13485

گواهینامه سیستمی | ISO 14001

گواهینامه سیستم | ISO 22000

گواهینامه سیستمی |OHSAS 18001

گواهینامه سیستمی | ISO /TS 29001

آراستگی محیط کار

تولید ناب

روش های خوب ساخت

کايزن| KAIZEN

نظام پیشنهادات

همکاری در شناسایی فرصت بهبود

آموزش تدوین اظهار نامه جایزه ملی

همکاری در تدوین اظهار نامه EFQM

همکاری در فرآیند خود ارزیابیEFQM