seller.ir
seller.ir
فروشنده » آموزش

مترجم جیبی ماشین حساب کاسیو تگزاس casio مخزن نور

مشاوران مالی آریان

گروه آموزشی و مشاوره ای به آفرید

خانه مدیران موفق

موسسه آموزش زبان استادان

آموزش مدیریت آینده

آموزش مدیریت آینده

گروه آموزشی و مشاوره ای به آفرید

معرفي دوره مديريت آينده:

با توجه به اينكه دنيا كسب و كار به شدت در حال تغيير بوده و كنترل و هدايت نيروي انساني با بكارگيري روش هاي سنتي مديريت بسيار مشكل گرديده است، لذا لازم است كه مديران با چالش هاي پيش روي سازمانهاي آينده آشنا گرديده و بكارگيري هنر خلاقيت و نوآوري خود در مديريت ، نسبت به شناسايي و خلاق روش هاي جديدي براي هدايت پرسنل و سازمان خود اقدام نمايند. نوآوري و خلاقيت در مديريت ظرفيتي بي نظير براي خلق مزيتي پايدار براي آينده شركت تان دارد و گامهايي را بر خواهيم شمرد كه بايد نخست براي خيال پردازي و سپس ابداع آينده مديريت سازمانتان برداريد.

در اين راستا مديران بايد نسبت به بازسازي ساختار سازمان خود اقدام نموده و با روش هاي نوين تحول و تغيير، بخش هاي ناكارآمد سازمان خود را تغيير داده و ساختاري نوين و مناسب براي كاركنان، سازمان و كسب و كار خود برپا نمايند.

مديران بنگاههاي كسب و كار بايد در يابند كه نميتوان كارمندان آينده سازمان را در اطاعت از قواعد و استانداردهاي خشك و بي روح مقيد ساخته و از وي ابتكار، خلاقيت ، نوآوري و ساختن يك سازمان متعالي را انتظار داشت .بايد فراگرفت كه اكثر سازمانهاي موفق دنيا با خروج از قواعد مديريتي 100 سال گذشته به موفقيت چشمگير رسيده اند، و آنها دقيقاً به مواردي توجه نموده اند كه با اصول گذشته و امروز قابل مديريت نمي باشد به اين ترتيب بايد حركتي جديد براي پرورش نيروي انساني و سازماني كارآمد را آغاز نمود يعني گذار از ((انسان سازماني)) به ((سازمان انساني)).

مديريت آينده بر مبناي سازمانهاي انساني و شبكه اي كه برپايه آزادي شكل مي گيرند بنا ميشود. آينده مديريت در گرو استقرار پاراديم جديدي است كه بتواند راه را براي زندگي مسالمت آميز نظم و آزادي در كنار هم ميسر سازد. ما بايد بياموزيم كه چگونه تلاشهاي هزاران نفر را بدون تحمل لايه هاي زيادي از سرپرستان هماهنگ كرده و هزينه ها را كنترل كنيم، بدون آن كه تخيل انساني را از بين ببريم و سازمان هايي بسازيم كه نظم و آزادي را كنار هم داشته باشند.

با بررسي و تجزيه و تحليل شركتهاي موفق دنيايي امروز از قبيل هول فودرماركت، دبليو ال.گر و گوگل كه آينده نويني را براي خود نويد ميدهند به برخي اصول مديريت سازمانها در قرنهاي آينده آشنا شده و همچنين راهكارهاي جديد جهت هدايت سازمان خود مي يابيم.

 

اطلاعات بيشتر :

www.mba-group.ir

واحد شمارش :

عدد

 
 

آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم ایزو 9001;2008

آموزش، مشاوره و استقرار سیستم HACCP

آموزش ، مشاوره و اجرای SIX SIGMA

آموزش ، مشاوره و اجرای تولید ناب

آموزش ، مشاوره و اجرای مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار (BPR)

آموزش ، مشاوره و اجرای مدیریت استراتژیک

آموزش ، مشاوره و استقرار مدیریت ارتباط با مشتری ( (CRM

انجام پروژه مدیریت تبلیغات

تحقیق بازار

آموزش مدیریت آینده

مبانی بنیادی بازارهای مالی داخلی و بین المللی

زبان بدن

دوره جامع تولید ناب

دوره مدیریت رفتار سازمانی

اصول سرپرستی| پیشرفته

مدیریت بحران

اصول سرپرستی | مقدماتی

مدیریت منابع انسانی | HRM

آموزش تشریح معیارهای | مدل EFQM

مهارتها و تکنیک های فروش

اصول مذاکره در جلسات داخلی سازمانها

آموزش ممیزان داخلی | ایزو9001:2000

جریان ارزش

معرفی سیستم ها و ابزارهای مدیریتی نوین

مدیریت فرآیند

مدیریت آینده

تولید به هنگام(JIT)

مدیریت گروههای کاری با استفاده از فنون آماری

مدیریت زنجیره تامین | SCM

مديريت زمان | Time Management

مديريت و برنامه ريزي استراتژيک | Strategic Planning and Management

توليد ناب | Lean Production

کمربند سبز | Green Belt

حاميان پروژه شش سيگما |SIX Sigma Champions

اصول و مهارتهای کاربردی فروش موفق

اصول و فنون مذاکرات موفق

ارزيابی داخلی سيستم های مديريت کيفيت در آزمايشگاه ها مبتنی بر استاندارد| ISO/ IEC 17025

آموزش مبانی و الزامات مستند سازی | ایزو 17025

اصول مذاکره در جلسات داخلی سازمان

مديريت منابع انساني

تفکر سيستمی (System Thinking)

مهندسي مجدد فرآيندهاي کسب و کار (BPR)

سازمان شاد و موفق (Happy prosperous organization)

سنجش رضايت مشتری| Customer Satisfaction Measuremen

نحوه بکارگيري کارت امتياز متوازن | Balanced Scorecard در سازمان

تشريح معيارهاي مدل تعالی سازمانی EFQM

تربيت ارزياب EFQM

مهندسی بهره وری

مديريت و چرخه بهره وری

مديريت کيفيت جامع TQM

مديريت تحول

مباني، تشريح الزامات، ساخت و مستندسازي سيستم

مباحث SS. (نظام پيشنهادات)

کارگاه عملياتی کايزن

سازمان های يادگيرنده

مديريت تکنولوژی | رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت

رويکرد حل مسئله (PS)

آشنايی با پنج اصل آراستگی محيط کار (5S)

مديريت دانش

مديريت فروش | بازاريابي

مديريت گروههای کاری 7TOOLS| هفت ابزار آماری

آموزشی مبانی و تشريع الزامات ساخت و مستندسازی کيفيت مبتنی بر

طراحی ساختار سازمانی

آموزش مبانی و الزامات و مستند سازی ایزو

تولید به هنگام(JIT)

مشتری مداری

آشنایی با اصول و مبانی GMP در صنایع غذایی

آموزش مبانی و الزامات و مستند سازی| HACCP

تحلیل شاخص های سنجش

خطاناپذیرسازی| Poka Yoke

مدیریت مشارکتی

تشریح الزامات، پیاده سازی و ممیزی | استاندارد ISO 22000:2005

تعالیم دمینگ

اندازه گیری عملکرد کارکنان

اصول و فنون موفقیت در فروش | مشتری مداری

سمينار توليد ناب | Lean Production

کارگاه تدوین اظهارنامه بر مبنای | مدل EFQM

مدیریت استرس (Stress Management)

مديريت اجرايی

مدیریت | مهندسی ارزش

ایجاد نقشه جریان ارزش در تولید ناب

مديريت ارتباط با مشتری | Customer Relationship Management

خلق حرکت پیوسته تولید در تولید ناب

معرفي سيستم ها و ابزارهای مديريتی نوين

آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم SFBB

آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم GMP

گواهینامه سیستمی | HSE-MS

گواهینامه سیستمی | HACCP

گواهینامه سیستم | ISO 13485

گواهینامه سیستمی | ISO 14001

گواهینامه سیستم | ISO 22000

گواهینامه سیستمی |OHSAS 18001

گواهینامه سیستمی | ISO /TS 29001

آراستگی محیط کار

تولید ناب

روش های خوب ساخت

کايزن| KAIZEN

نظام پیشنهادات

همکاری در شناسایی فرصت بهبود

آموزش تدوین اظهار نامه جایزه ملی

همکاری در تدوین اظهار نامه EFQM

همکاری در فرآیند خود ارزیابیEFQM