seller.ir
seller.ir
فروشنده » لوازم بدنسازی » لوازم و تجهیزات ورزشی » ورزش

گروه صنعتی ورزشی مبارز

صنایع تولیدی ورزشی مدرن اسپرت

داخل | خارج ران

داخل | خارج ران

شرکت آیکان | تردمیل

کـــــــد . . . . . . . . . . . HC-BH-MA769-R3

طــــول . . . . . . . . . . . 108

عـــرض . . . . . . . . . . . 108

ارتفــاع . . . . . . . . . . . 126

تولید کننده: الکسیا

 

اطلاعات بيشتر :

www.iconfitness.ae

واحد شمارش :

دستگاه

 

دفتر مرکزی

نشاني :

تهران ، خیابان شریعتی نرسیده به دو راهی قلهک روبروی بیمارستان ایرانمهر ، کوچه مرشدی پلاک 13

تلفن :

22860506 21 0098 -22860708 21 0098 -22871716 21 0098 -

فكس :

22906434 21 0098 -

ايميل :

Info@ IconFitness.ae -

سايت :

www.iconfitness.ae -هوازی.com -دوچرخه-ثابت.com -لوازم-بدنسازی.com -دستگاه-سیمکش.com -تردمیل-باشگاهی.com -

 

چند کاره ناتیلوس باشگاهی و خانگی

وزنه آزاد شراگ و ددلفیت باشگاهی

تردمیل باشگاهی دو ثابت JB-6600F

الپتیکال باشگاهی CS800

پهلو مسگری

تردمیل باشگاهی دو ثابت TRUE CS900

کراس اور

دستگاه هاگ پا | پرس پا

دستگاه سیمکش دوستونه بدنسازی

دوچرخه ثابت پشتی دار باشگاهی - CS 900

وزنه آزاد پشت پا خوابیده باشگاهی

زیر بغل سیمکش و لت سیم کش

دستگاه پرس سینه بشقاب خور

پارالل بارفیکس

دستگاه پشت بازو | جلو بازو CALGYM

دوچرخه ثابت بدون پشتی باشگاهی

دستگاه شش ایستگاهی

دستگاه بدن سازی خانگی

استپر ماشین | دستگاه بدن سازی

میز سرشانه

سیم کش دو کابلی

دستگاه بدنسازی | مسگری

دستگاه پشت پا نشسته

دستگاه بدن سازی مولتی پرس

قایق ثابت روئینگ | R600

دستگاه زیر بغل بشقاب خور

دستگاه سرشانه بشقاب خور

دوچرخه بدون پشتی B600

دستگاه الپتیکال CS900

اسکی فضایی الپتیکال | E820P

تردمیل خانگی دو ثابت بادی استرانگ JB-7600

تردمیل بدن سازی خانگی مدل DC 8615

تردمیل باشگاهی 7600

دستگاه پرس سرشانه | تک ایستگاهی باشگاهی

نیمکت دمبل قابل تنظیم

مقر میله هالتر

دستگاه بدنسازی جلو بازو

پرس پا هیدرولیکی

دستگاه پرس پا TUFFSTUFF

زیر بغل عمود S8LATP

زیر بغل عمود

پارالل | بارفیکس

بارفیکس کمکی

نیمکت تخت ناتیلوس

دستگاه پرس سینه K 001

دستگاه ساق پا نشسته

گردن وزنه آزاد

دستگاه جلو بازو پشت بازو باشگاهی

مولتی پرس دو ایستگاهی

تردمیل دو ثابت S23T

الپتیکال بادی استرانگ FT-6808

دستگاه ورزشی الپتیکال FT-6806

دستگاه قایقی روئینگ

تردمیل باموتور بی صدا JB-7600B

قیمت تردمیل پزشکی 8100T

دستگاه قفسه سینه پروانه

لوازم بدن سازی | تردمیل دو ثابت JB-6600F

مقر دمبل

زیر بغل عمود

دستگاه ایستگاه چندکاره

تردمیل ضد جاذبه M300 Series

نیمکت پرس چهارکاره

تردمیل های خانگی fit3

میز شکم خلبانی

قیمت انواع تردمیل دو ثابت TRUE CS800

تردمیل پزشکی ضد جاذبه P200 Series

مقر میله هالتر

شکم وزنه آزاد

میز شکم قابل تنظیم

قفسه پشت

دستگاه جلو پا | پشت پا

زیر بغل پلاور دستگاه

داخل | خارج ران

دستگاه پرس پا PPL 960

دستگاه اسپینینگ الپتیکال FT-6805

دستگاه جلو بازو باشگاهی

فیله کمر بدنسازی

دستگاه پرس سینه هیدرولیکی

دستگاه جلو پا | پشت پا بدنسازی

پرس سرشانه

دستگاه پشت پا جلو پا

مقر اسکات

پارالل بارفیکس

پرس بالا سینه | زیر سینه

نیمکت پرس سینه

پرس بالا سینه | وزنه آزاد

دستگاه شکم | فیله کمر

نیمکت پرس زیر سینه

نیمکت پرس بالا سینه

پرس بالا سینه | زیر سینه

جلو پا پشت پا

دوچرخه ثابت عمودی بدن سازی بدون پشتی S25 U

قفسه پشت هیدرولیکی

دوچرخه پشتی دار

میز جلو بازو لاری

دستگاه زیر بغل عمود قایقی روئینگ

زیر بغل عمود قایقی

دستگاه زیر بغل عمود | قایقی | روئینگ

میز فیله کمر قابل تنظیم

دستگاه شکم | فیله کمر

دستگاه سیم کش بدن سازی دو ستونه

دستگاه پرس پا | ساق پا

دستگاه شکم | فیله کمر باشگاهی

ماشین جلو پا

دستگاه جلو بازو و پشت بازو

میز فیله کمر و ران

پرس پا

دستگاه چند کاره بدن سازی PPMS 245

دستگاه ساق پا ایستاده

دستگاه جلو پا | پشت پا

دستگاه پرس پا

دستگاه بدنسازی باشگاهی زیر بغل پلاور

دستگاه اسمیت بدنسازی

میز تخت قابل تنظیم

دستگاه پشت پا خوابیده

نیمکت پرس سرشانه

دستگاه نه ایستگاهی

دستگاه قفسه پروانه

دستگاه شکم بدنسازی | فیله کمر

دستگاه چهار ایستگاهی بدنسازی